Dlaczego go potrzebujesz?

„Shop In A Box” jest elastycznym i tanim rozwiązaniem, pozwalającym rozszerzyć działalność handlową i zaoferować klientom nowe sposoby dokonywania zakupów. Potrzebny jest wszędzie tam, gdzie dostępność klasycznych sklepów jest ograniczona warunkami ekonomicznymi czy prawnymi.

  1. Lokalizacje sezonowe: zastosowanie mobilnego sklepu, wyposażonego we wszystkie klasyczne strefy (produkty suche, schłodzone i mrożone) jest możliwe i opłacalne tam, gdzie inwestycja w klasyczny budynek byłaby nieopłacalna. Przykładem mogą być instalacje w okresie letnim w nadmorskich kurortach a zimą w ośrodkach narciarskich. Innym przykładem mogą być sklepy zlokalizowane w pobliżu szkół i ośrodków akademickich, które stają się nieopłacalne w okresie letnim (a często również przez cześć zimy).
  2. Lokalizacje tymczasowe: „Shop In A Box” można postawić w miejscach, które posiadają dostateczne natężenie ruchu klientów tylko tymczasowo. Na przykład przy dużych placach budów czy tymczasowych pętlach komunikacji zbiorowej. Nasz produkt sprawdza się również podczas dużych imprez masowych, wydarzeń sportowych czy koncertów plenerowych. Możliwe jest również zaznaczenie swojej obecności w miejscach budowy nowych osiedli mieszkalnych, poprzez rozpoczęcie działalności z kontenerem „Shop In A Box” zanim jeszcze nowy, tradycyjny sklep zostanie oddany do użytku.
  3. Sprzedaż sezonowa: W każdym biznesie handlowym pojawia się konieczność zaoferowania produktów sezonowych. Dobrymi przykładami są artykuły świąteczne czy asortyment ogrodowy, związany ze szczytem wiosennym. Nie zawsze możliwe jest obsłużenie takiej dodatkowej sprzedaży na istniejącej powierzchni handlowej. Zastosowanie kontenera wystawionego w ruchliwym miejscu lub dostawionego do istniejącego obiektu pozwala na przyjęcie większej ilości klientów oraz zaoferowanie szerszego asortymentu.
  4. Rozładownie kolejek: sezonowe wzrosty ilości odwiedzin klientów, pojawiają się cyklicznie i stanowią wyzwanie w wielu firmach handlowych. Tu również można zastosować „Shop In A Box” z kasami samoobsługowymi, ustawiony obok istniejących lokalizacji, aby obsłużyć ten dodatkowy strumień klientów.
  5. Rozszerzenie godzin pracy: istotną zaletą „Shop In A Box” jest możliwość skonfigurowana go do całkowicie bezobsługowego działania. Oznacza to, że może on być czynny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, ponieważ brak personelu oznacza znacznie niższe koszty operacyjne, co czyni sprzedaż nocną bardziej opłacalną.
  6. Rozszerzenie zasięgu: coraz większa trudność z pozyskaniem atrakcyjnych lokalizacji handlowych, rosnące czynsze i gęstość placówek handlowych powodują, że w wielu miejscach kolejny, klasyczny sklep byłby nieopłacalny. Zastosowanie w takim miejscu taniego i pozbawionego personelu rozwiązania „Shop In A Box” może pozwolić uzyskać zadowalającą rentowność.

Wysoka konfigurowalność i niewielkie koszty operacyjne naszego rozwiązania czynią „Shop In A Box” bardzo atrakcyjnym narzędziem do poszerzenia działalności handlowej. Powyższe przykłady z pewnością nie wyczerpują wszystkich możliwości jego zastosowania.